Światowy Dzień SM minął mi pod znakiem gorączki… a z SM to naprawdę słabe połączenie.


Polska: ŚWIATOWY DZIEŃ SM 2012 – PTSR
www.symfoniaserc.pl
Znamy już datę i motto Światowego Dnia SM 2012. Będzie on częścią 3-letniej kampanii MSIF (Międzynarodowej Federacji Stwardnienia Rozsianego). Slogan całej kampanii to „1000 Twarzy SM” (1000 Faces of MS), stawia on w centrum pacjenta – osobę z SM. PTSR – sclerosis multiplex – stwardnienie rozsiane;…