Copaxone – ważne info!


Polska: Lista leków refundowanych MZ – octan glatirameru lekiem pierwszego rzutu! – PTSR
www.ptsr.org.pl
Szanowni Państwo, Informuję, że w związku z ogłoszeniem nowej listy leków refundowanych weszła bardzo istotna zmiana zgodna z postulatami podnoszonymi przez PTSR. W ramach programu lekowego leczenia SM octan glatirameru może być stosowany jako lek pierwszego rzutu. <br><br> Jest to istotna informa…